Geo-System Sp. z o.o.

Geo-System

O nas


Firma Geo-System istnieje od 1990 roku i zajmuje się tworzeniem oprogramowania z zakresu systemów informacji przestrzennej dedykowanego w szczególności dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, urzędów miast i gmin, firm i instytucji oraz geodetów. Do podstawowych produktów firmy należą: program GEO-MAP, oprogramowanie do tworzenia portali mapowych e-mapa oraz wiele innych systemów z zakresu danych przestrzennych (m.in. do prowadzenia rejestrów EGiB, EMUiA, MPZP, RCiWN).

Publikujemy szereg usług wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania danych przestrzennych (CSW, WMS i WFS) dla jednostek samorządowych. Większość usług została włączona do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej i jest wykorzystana w serwisie geoportal.gov.pl, a wszystkie dostepne są w geoportalu polska.e-mapa.net.

Oferujemy usługi przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem usług sieciowych dla użytkowników instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Aktualności


 • 2024-06-20
  Sposoby zaznaczania obiektów na e-mapie

 • Portale w technologii e-mapa mają dwa narzędzia umożliwiające zaznaczenie wybranych działek – selekcję wielu obiektów oraz marker, a każde z nich daje użytkownikowi inne możliwości analityczne.

  Selekcja wielu obiektów

  Selekcji obiektów (po wybraniu na pasku narzędzi odpowiedniej ikony) można dokonać na kilka sposobów:

  • Wskazanie na mapie wybranej działki, a następnie kliknięcie Dodaj aktywny obiekt. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich obiektów.
  • Wyszukanie obiektów przez wyszukiwarkę, i analogicznie jak w pkt. 1, wybranie opcji Dodaj aktywny obiekt.
  • Skorzystanie z opcji Utwórz z działek i wklejenie listy identyfikatorów działek.
  Dodatkowo, wyszukanie wielu działek, spełniających zadane parametry jest możliwe przy użyciu zaawansowanego wyszukiwania działek o czym pisaliśmy TUTAJ.

  Instrukcję do poszczególnych metod przedstawiamy w filmiku.

   
  Dla wybranych w selekcji działek możemy wygenerować link do lokalizacji (co może być szczególnie przydatne np. przy ofertach sprzedaży), wygenerować informacje z planów miejscowych (jeśli w danej lokalizacji są dostępne), a także utworzyć marker
   

  Marker

  Do stworzenia markera powierzchniowego również mamy kilka opcji:

  • Utworzenie przez wskazanie punktów, tj. wrysowanie obiektu bezpośrednio na mapie.
  • Utworzenie z aktywnej działki (wyszukanej lub wybranej z mapy) z możliwością uwzględnienia bufora o zadanym promieniu.
  • Z selekcji (czyli wcześniej opisanego sposobu wybrania obiektów), również z możliwością określenia bufora.
  Mając marker możemy wygenerować wykaz działek znajdujących się w jego zakresie (w formie listy w oknie dialogowym lub do pliku tekstowego), wykaz punktów adresowych oraz geometrię jako EKWT, a także zapisać marker do pliku GML, KML lub DXF i wykorzystać w pracy w innym systemie czy programie.
   

  Ponadto przy generowaniu zestawienia działek w zakresie markera mamy możliwość przekazania ich obrysu do narzędzia selekcji – w tym przypadku ze wszystkich działek, których geometria przecina się z markerem tworzony jest jeden obiekt. Opcja ta może znaleźć zastosowanie m.in. przy wyznaczaniu działek do scalenia pod inwestycje drogowe czy w innych przypadkach, gdy trzeba zaznaczyć wiele małych obiektów na wybranym obszarze.
    • 2024-06-13
  Czy koniecznie jest wskazywanie w dokumentacji przetargowej wytycznych dla urbanistów przy zlecaniu tworzenia POG?

 • W związku z kierowanymi przez użytkowników systemu iGeoPlan pytaniami o wytyczne do opracowania planu ogólnego gminy informujemy:

  Nasze dotychczasowe wytyczne do iGeoPlanu dotyczą "starych" mpzp (posiadających rysunki rastrowe - załączniki graficzne w formacie GeoTiff), natomiast plan ogólny od początku będzie tworzony w całości w formie wektorowej w postaci pliku GML, którego struktura i sposób opracowania wynikają z odpowiednich rozporządzeń ws. planu ogólnego i schematu aplikacyjnego GML.

  Z naszej strony nie mamy dodatkowych wymagań - wykonawca powinien opracować POG zgodny z przepisami, a my na podstawie takiego pliku GML bezproblemowo umieścimy plan w serwisie e-mapa.

  W umowach podpisywanych z planistami można zatem umieścić odniesienia do następujących regulacji:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 r.
   zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
  • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r.
   w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy
  dodatkowo:
  • ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.
   o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r.
   w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
  • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyfikacja-danych (PROJEKT)

 • 2024-06-12
  Badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUIKZP i POG - monitoring #13

 • Na początku czerwca przeprowadziliśmy kolejne badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej w kwietniu nastąpił wzrost średniej oceny - z 7,01 na 7,09.

  Przypominamy, że do badania i punktacji nie są na tym etapie wliczane zbiory POG - nie uchwalono jeszcze żadnego planu ogólnego zatem usługi nie zostały jeszcze zgłoszone, albo są "puste", co spowodowałoby zafałszowanie wyników.

  Aktualnie spośród 2477 gmin 82 jednostki nie zgłosiły żadnego zbioru do ewidencji. 55 gmin posiada jeden zbiór, 1804 dwa zbiory, a 536 trzy zbiory. Zbiór POG zgłosiło już 549 gmin - i tu widać największy wzrost - dwa miesiące temu takich zgłoszeń było dwa razy mniej (269).
  Wszystkich zbiorów dot. planowania przestrzennego jest 5271 (wzrost o ponad 300). 764 z nich nie posiada żadnych usług - tu należy zaznaczyć, że w większości są to zbiory POG. Wszystkie usługi (wyszukiwania, przeglądania i pobierania) posiada 4010 zbiorów. 
  W podziale na typ usługi sieciowej mamy 4125 usług wyszukiwania, 4480 usług przeglądania oraz 4235 pobierania (w tym 2217 usług ATOM i 1980 WFS).

  Jak wspomniano ocena punktowa dotyczy jedynie zbiorów MPZP i SUIKZP. Średni wynik wzrósł, natomiast rozkład ocen jest niemal identyczny jak w kwietniu:
  Rozkład wyników w podziale na województwa - w porównaniu do badania z lutego należy odnotować duży awans woj. lubelskiego oraz spadek warmińsko-mazurskiego:

  Na podstawie adresów usług uwidocznionych w ewidencji zbiorów i usług oszacowaliśmy najpopularniejsze rozwiązania wykorzystywane przez gminy do publikacji zbiorów. Na wykresie przedstawiono dostawców, którzy udostępniają co najmniej 100 zbiorów:
  Z wynikami badania dla poszczególnych gmin można zapoznać się na stronie:
  Po wybraniu danej jednostki zostanie zaprezentowana ocena sumaryczna, a po kliknięciu przycisku MPZP lub SUIKZP wyświetli się raport z ocenami cząstkowymi w rozbiciu na 3 typy usług:

Produkty i usługi


e-mapa

e-mapa

Portal mapowy

Dedykowane geoportale do publikacji danych przestrzennych dla jednostek samorządowych, firm i instytucji. Ogólnodostepny serwis dla obywateli.

Raport dla działki

Raport dla działki

Kompleksowa informacja o Twojej nieruchomości

Raport dla działki pozwala na sprawdzenie uwarunkowań prawnych, technicznych i przyrodniczych wybranej nieruchomości.

Dane i usługi sieciowe

Dane i usługi sieciowe

Infrastruktura danych przestrzennych

Usługi przeglądania, pobierania i wyszukiwania (WMS, WFS, ATOM, CSW). Analizy, przetwarzanie, geokodowanie danych.

GEO-MAP dla Windows

GEO-MAP dla Windows

System Informacji o Terenie

przeznaczony dla geodetów, urzędów administracji terenowej, samorządów oraz firm branżowych

ePODGiK

ePODGiK

Internetowa obsługa prac geodezyjnych

serwis dla geodetów oraz ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

RCiWN

RCiWN

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

wyszukiwanie transakcji na rynku nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych

iMPA

iMPA

Internetowy Manager Punktów Adresowych

serwis do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów

iMPZP / iGeoPlan

iMPZP / iGeoPlan

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

publikacja planów w postaci rastrowej i wektorowej, wypisy i wyrysy, metadane, pliki APP

eMienie

eMienie

Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego

kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy

APP

APP

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego

proste i bezpłatne narzędzie do tworzenia i walidacji plików APP GML dla planów oraz studium

Wyszukiwarka PRG

Wyszukiwarka PRG

Miejscowości i ulice

proste i bezpłatne narzędzie do wyszukiwania ulic i miejscowości po nazwie

Warszawa LIDAR

Warszawa LIDAR

Chmura punktów ze skaningu laserowego

ponad 12 mld punktów przetworzonych i zwizualizowanych w przeglądarce 3D

Zaufali nam


Wybrane urzędy, firmy i organizacje, które korzystają z naszych rozwiązań:

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Nagrody i wyróżnienia przyznane naszej firmie:

Cennik


Poniżej przedstawiono wybrane pozycje z naszej oferty. Pełna lista programów oraz licencji dostępna jest na stronie z cennikiem.

 • Geo-Map
 • moduły: GEO-PLUS, DXF-IN, GEO-DBLink, GEO-SQL, GEO-SWG
 • 5 000 PLN

 • 20 PLN

  kup online
 • iMPA VS
 • wersja podstawowa - do 50 000 adresów
 • wdrożenie obejmuje również portal e-mapa
 • 10 000 PLN

 • iGeoPlan
 • Publikacja planów zagospodarowania
 • MPZP w postaci wektorowej
 • zbiór APP + metadane
 • wydawanie wypisów i wyrysów
 • 30 000 PLN

Kontakt


Adres
ul. Puławska 324, 02-845 Warszawa
E-mail
geo-systemgeo-system.com.pl
Telefon
22 847-35-80
Skrzynka ePUAP
/geo-system/skrytka
Informacje o firmie
NIP, KRS, REGON
Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Malinowski
malinowskigeo-system.com.pl
Wiceprezes ds. technicznych
mgr inż. Piotr Jurczak
jurczakgeo-system.com.pl

Powered by w3.css