Geo-System Sp. z o.o.

Geo-System

O nas


Firma Geo-System istnieje od 1990 roku i zajmuje się tworzeniem oprogramowania z zakresu systemów informacji przestrzennej dedykowanego w szczególności dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, urzędów miast i gmin, firm i instytucji oraz geodetów. Do podstawowych produktów firmy należą: program GEO-MAP, oprogramowanie do tworzenia portali mapowych e-mapa oraz wiele innych systemów z zakresu danych przestrzennych (m.in. do prowadzenia rejestrów EGiB, EMUiA, MPZP, RCiWN).

Publikujemy szereg usług wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania danych przestrzennych (CSW, WMS i WFS) dla jednostek samorządowych. Większość usług została włączona do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej i jest wykorzystana w serwisie geoportal.gov.pl, a wszystkie dostepne są w geoportalu polska.e-mapa.net.

Oferujemy usługi przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem usług sieciowych dla użytkowników instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Aktualności


 • 2024-02-23
  Pierwsze skutki reformy planowania przestrzennego - wnioski o udostępnienie danych przestrzennych z przystąpienia do POG.

 • Zaczynają docierać z samorządów, które zgłosiły zbiór POG do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dla projektu Planu Ogólnego Gminy (POG).

  Można oczywiście dyskutować, czy podstawą uzyskania danych może być "wniosek jest mi potrzebny do opracowania analiz przestrzennych, a także dla zachowani interesu własnego, jakim jest uchwalenie POG". Należałoby również poprosić do oddzielenia wniosku od oferty handlowej.

  Zachęcamy jednak do skupienia się na podstawie prawnej i przedmiocie wniosku, bez zaciemniania tego jakimiś dodatkowymi wywodami.

  W tej kwestii informujemy co następuje:

  • zgodnie z przepisami wymagane jest stworzenie danych projektowych dla aktu (plik APP) w terminie 30 dni od daty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu;
  • obowiązujące przepisy w zakresie planowania przestrzennego nie wymagają udostępniania danych przestrzennych dotyczących projektu APP;
  • nie ma również obowiązku podpisywania danych projektowych.
  https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/pytania-i-odpowiedzi

  Zatem z punktu widzenia obowiązków gminy należy, owszem, stworzyć dokument GML (o czym piszemy w oddzielnej wiadomości) z danymi APP dla aktów na etapie przystąpienia, natomiast nie istnieje obowiązek jego podpisania ani publikacji.
   
  I taki dokument GML z przystąpieniem może być udostępniony na wniosek. To tyle.

  Uwaga, oczywistym jest, że jeżeli gmina nie podjęła jeszcze procedury planistycznej do opracowania POG to w odpowiedzi należy wnioskodawcę o tym poinformować.

  Obowiązek podpisu dotyczy finalnych danych przestrzennych, które stanowią załącznik do uchwały przyjmującej (uchwalającej) dany akt oraz pliku ze zbiorem danych APP po jego aktualizacji (tj. w momencie włączenia do niego nowego aktu, który wszedł w życie)

  Wymóg publikacji dotyczy jedynie zbiorów APP, a więc np. planów, które są obowiązujące - zostały przyjęte uchwały o uchwaleniu oraz opublikowano je w dzienniku urzędowym.

  Sprawy te były wielokrotnie i szczegółowo omawiane we wcześniejszych wpisach na naszym blogu.

  Zatem oczekiwanie, że dana gmina będzie udostępniać dane APP dla POG z podpisem na etapie jego projektowania za pomocą usług sieciowych nie ma podstaw prawnych.

  Nie ma podstaw również oczekiwanie, by w momencie, gdy Plan Ogólny Gminy nie istnieje (nie został uchwalony) istniała jakakolwiek usługa służąca do jego publikacji. Co więcej, próba zgłoszenia takiej usługi "in blanco" zostanie odrzucona przez GUGiK, ponieważ Urząd bada działanie usług i sprawdza, czy dana usługa zwraca dane dla odpowiedniego zbioru. Dopiero usługi zawierające treść są umieszczane w EZiUDP.

  Zwracamy uwagę, by rozróżnić cały rozbudowany proces projektowania i uchwalania nowego planu (którego plik APP jest jedynie małym elementem) od udostępniania gotowego zbioru danych dla obowiązujących aktów oraz od obowiązku podpisu dotyczącego jedynie dwóch określonych etapów. Są to oddzielne kwestie, natomiast wnioskodawca celowo miesza je świadomie lub nieświadomie wprowadzając odbiorcę w błąd.
  Oczywiście brak wymogu publikacji APP dla aktu projektowanego za pomocą usług sieciowych nie zwalnia urzędu z ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów poza zakresem zagospodarowania przestrzennego.

  Dokumentacja prac planistycznych powinna być w takim przypadku udostępniana w standardowy sposób - poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów (np. pliku GML z danymi przestrzennymi APP) na skrzynkę elektroniczną wnioskodawcy lub ewentualne odesłanie go na BIP urzędu (o ile odpowiednie dokumenty się tam znajdują).

 • 2024-02-23
  Przygotowanie GML dla przystąpienia do POG

 • Sposób dodania do systemu informacji o przystąpieniu oraz wygenerowanie danych przestrzennych w pliku GML pokazuje jeden z filmów instruktażowych dostępnych po zalogowaniu do systemu w zakładce Komunikaty.

  Dodając informację o przystąpieniu do Planu Ogólnego Gminy należy pamiętać (zgodnie z poniższym zrzutem ekranu), aby w formularzu wybrać odpowiedni rodzaju opracowania tj. plan ogólny (1). Formularz daje również możliwość szybkiego wprowadzenia zasięgu planu na podstawie granicy gminy (2).

   Po zatwierdzeniu formularza należy uzupełnić informacje dot. uchwały o przystąpieniu:

  Przechodząc do wykazu przystąpień, a następnie klikając operacje -> GML można wygenerować dane przestrzenne APP w pliku GML (zakładając, że gmina ma już zgłoszony do EZiUDP zbiór dla planu ogólnego):


  Plik GML jest możliwy do pobrania również dla obywateli z poziomu podstrony z wykazem planów:
  Po rozwinięciu listy z przystąpieniami i wejściu w szczegóły wybranej pozycji dostępny jest przycisk Pobierz plik APP:


Produkty i usługi


e-mapa

e-mapa

Portal mapowy

Dedykowane geoportale do publikacji danych przestrzennych dla jednostek samorządowych, firm i instytucji. Ogólnodostepny serwis dla obywateli.

Raport o działce

Raport o działce

Kompleksowa informacja o Twojej nieruchomości

Raport o działce pozwala na sprawdzenie uwarunkowań prawnych, technicznych i przyrodniczych wybranej nieruchomości.

Dane i usługi sieciowe

Dane i usługi sieciowe

Infrastruktura danych przestrzennych

Usługi przeglądania, pobierania i wyszukiwania (WMS, WFS, ATOM, CSW). Analizy, przetwarzanie, geokodowanie danych.

GEO-MAP dla Windows

GEO-MAP dla Windows

System Informacji o Terenie

przeznaczony dla geodetów, urzędów administracji terenowej, samorządów oraz firm branżowych

ePODGiK

ePODGiK

Internetowa obsługa prac geodezyjnych

serwis dla geodetów oraz ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

RCiWN

RCiWN

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

wyszukiwanie transakcji na rynku nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych

iMPA

iMPA

Internetowy Manager Punktów Adresowych

serwis do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów

iMPZP / iGeoPlan

iMPZP / iGeoPlan

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

publikacja planów w postaci rastrowej i wektorowej, wypisy i wyrysy, metadane, pliki APP

eMienie

eMienie

Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego

kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy

APP

APP

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego

proste i bezpłatne narzędzie do tworzenia i walidacji plików APP GML dla planów oraz studium

Wyszukiwarka PRG

Wyszukiwarka PRG

Miejscowości i ulice

proste i bezpłatne narzędzie do wyszukiwania ulic i miejscowości po nazwie

Warszawa LIDAR

Warszawa LIDAR

Chmura punktów ze skaningu laserowego

ponad 12 mld punktów przetworzonych i zwizualizowanych w przeglądarce 3D

Zaufali nam


Wybrane urzędy, firmy i organizacje, które korzystają z naszych rozwiązań:

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Nagrody i wyróżnienia przyznane naszej firmie:

Cennik


Poniżej przedstawiono wybrane pozycje z naszej oferty. Pełna lista programów oraz licencji dostępna jest na stronie z cennikiem.

 • Geo-Map
 • moduły: GEO-PLUS, DXF-IN, GEO-DBLink, GEO-SQL, GEO-SWG
 • 5 000 PLN

 • 20 PLN

  kup online
 • iMPA VS
 • wersja podstawowa - do 50 000 adresów
 • wdrożenie obejmuje również portal e-mapa
 • 10 000 PLN

 • iGeoPlan
 • Publikacja planów zagospodarowania
 • MPZP w postaci wektorowej
 • zbiór APP + metadane
 • wydawanie wypisów i wyrysów
 • 30 000 PLN

Kontakt


Adres
ul. Puławska 324, 02-845 Warszawa
E-mail
geo-system@geo-system.com.pl
Telefon/fax
(22) 847-35-80
Informacje o firmie
NIP, KRS, REGON
Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Malinowski
malinowskigeo-system.com.pl
Wiceprezes ds. technicznych
mgr inż. Piotr Jurczak
jurczakgeo-system.com.pl

Powered by w3.css